ТЪРСАЧКА за този сайт:
Файлов Склад на СЕВГИ
Email: sevgi@incilbg.com

Добре дошли...

...в сайта на медицинските сестри-студентки в 'Медицински Колеж Пловдив'. Тя е създадена с цел да се улесни ученето и комуникацията между нас.

Ако имате други файлове полезни за всички нас, изпратете ги като приложение на имейл на горния адрес, и ще ги публикуваме тук.


Медицинки Колеж - Гр. Пловдив
Адрес: Братя Бъкстон 120; 4000 Пловдив
Телефони: 032 - 692 762 (Централа)
Учебен отдел: (тел./факс): 032 - 693 703
Уеб страница: http://www.medcollege-plovdiv.org

Сестринска клетва

"Тържествено обещавам пред бога и в присъствието на това събрание да прекарам живота си в чистота и вярно да практикувам професията си.

Ще отбягвам от всичко, което е злонамерено и гибелно и не ще взема, нито съзнателно ще раздам, някое вредно лекарство.

Ще направя всичко, което зависи от мене, да поддържам и издигам състоянието на професията и ще държа в тайна всички поверени ми случки, както и всички семейни работи, дошли до моето съзнание, при практикуване на професията ми.

Ще се трудя честно да помагам на лекаря в работата му и ще отдам себе си за благосъстоянието на онези, които са оставени на моята грижа."

Предложена от Флоранс Найтингейл, 1910